Pięć Mechanizmów

Platforma Etheros opiera się o protokół, w skład którego wchodzi pięć mechanizmów

Przestrzenie (tj. kwadraty o wymiarach 1 km 2) należą do właścicieli, którzy nimi zarządzają i decydują o ich przeznaczeniu. Dzięki Blockchain Oni jako pierwsi mają prawo do oddania głosu.

Właściciel wybiera, który model materii zostanie utworzony - „rzeczywisty” (zgodny z istniejącym obrazem świata w tym miejscu) czy wirtualny (stworzony wg. wyobraźni użytkownika).

Przestrzenie posiadają ukryte zasoby naturalne (w tym kryptowaluty), które można wydobywać, zarządzać nimi, coś z nich wytwarzać lub je odsprzedawać.

Użytkownicy mogą podejmować wszelkie aktywności prywatne i komercyjne dzięki panelowi sterowania. Umożliwia on cyfrowe zarządzanie swoją własnością i w trybie gry wszystkim, co ma zamiar stworzyć.

Właściciele danej przestrzeni i obiektów, które się na niej znajdują, w każdym momencie mają pełne prawo do wyznaczenia spadkobiercy swojej własności.

Cztery Systemy

Świat Etheros oparty jest o cztery systemy

Dobra gospodarcze w

ETHEROS

Na ekonomię świata Etheros składa się wiele czynników, które umożliwiają realizację pomysłów inwestycyjnych i rozwój gospodarczy. Tworzenie dóbr i usług pełni tu rolę zarobkową. Dobra ekonomiczne należy rozpatrywać pod względem kosztów i zysków jako: konsumpcyjne i inwestycyjne, a ze względu na związek, jaki zachodzi między nimi, podzielić na: substytucyjne i komplementarne.

Dobra konsumpcyjne

Zaspokajają potrzeby użytkownika w sposób bezpośredni, są tworzone do niezwłocznego ich wykorzystania (zużycia) przez konsumenta. Stanowią czysty koszt.

Dobra inwestycyjne

Zaspokajają potrzeby użytkownika w sposób pośredni i służą do wytwarzania innych dóbr. Zainwestowanie w nie przynosi dalsze korzyści.

Dobra prywatne

Takie, których posiadanie jest związane z przeniesieniem praw własności w momencie zapłacenia za nie sprzedawcy. Takie dobro wykorzystywane przez dany podmiot jest niedostępne dla innych.

Dobra substytucyjne

Zakup jednego dobra, wyklucza konieczność zakupu innego dobra, które zaspokaja tę samą potrzebę np. wykorzystanie miedzi zamiast złota do wytwarzania elementów urządzeń. Następuje to wtedy kiedy cena pierwotnego towaru (złota) wzrasta.

Dobra komplementarne

Uzupełniają się wzajemnie przy zaspokajaniu jednej konkretnej potrzeby. Dlatego najczęściej używane razem np. użytkownik będący właścicielem przestrzeni po zakupie surowców musi zakupić lub wynająć narzędzia, urządzenia i siłę roboczą.

Dobra publiczne

Dostępne dla wszystkich użytkowników i podmiotów. Korzystanie z tego dobra przez użytkownika lub podmiot nie zmniejsza możliwości wykorzystywania go przez innych np. drogi, mosty, morza, oceany i inne.

Zasoby ekonomiczne w

ETHEROS

Kolejnym ważnym elementem ekonomii Etheros są zasoby naturalne. Są niezbędne w procesie wytwarzania dóbr lub świadczenia usług i tworzą zasoby kapitałowe.

app
Zasoby naturalne

Budulce, z których tworzony jest świat Etheros np. zasoby naturalne takie jak złoża minerałów, surowce roślinne, energia, woda, bogactwo rzek, jezior i inne.

Zasoby kapitałowe

Kapitał rzeczowy tj. budynki, maszyny, urządzenia, obiekty, ale też surowce i materiały itp. Wszystkie te zasoby mają cechę rzadkości.